Praca Domowa

Tu znajdują się moje odpowiedzi na zadania domowe :)

Last updated: April 13th, 20202020-04-13Project preview
In [1]:
oceny=[1,2,3,4,5] 
In [2]:
licznik = 0
for liczba in oceny:
    licznik += int(liczba)
    
srednia = licznik / len(oceny)
print ('srednia to', round(srednia,2))
srednia to 3.0
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060