Zadanie 2

Last updated: July 1st, 20202020-07-01Project preview
In [1]:
#Tę liczbę można edytować
x = 12
In [2]:
#2.2 Sprawdź czy liczba jest większa od 10
if x > 10:
  print('liczba jest większa od 10')
else:
  print('liczba jest mniejsza niż 10')
liczba jest większa od 10
In [3]:
#2.3 Sprawdź czy liczba jest dodatnia czy ujemna czy jest zerem
if x == 0:
  print('x jest zerem')
elif x > 0:
    print('x jest większe od 0')
else:
    print('x jest mniejsze od 0')
x jest większe od 0
In [4]:
#2.4 Sprawdź czy liczba jest podzielna przez 3
if x % 3 == 0:
  print('x jest podzielne przez 3')
else:
  print('x nie jest podzielne przez 3')
x jest podzielne przez 3
In [5]:
#2.5 Sprawdź czy liczba jest podzielna jednocześnie przez 3 i 7
if x % 3 == 0 and x % 7 == 0:
  print('x jest podzielne przez 3 i 7')
else:
  print('x nie jest podzielne przez 3 i 7')
x nie jest podzielne przez 3 i 7
In [6]:
#2.6 Sprawdź czy liczba jest jednocześnie parzysta, mniejsza lub równa niż 100 i nie dzieli się przez 5
if x % 2 == 0 and x <= 100 and x % 5 != 0:
  print('x jest parzyste, mniejsze lub równe 100 i nie dzieli się przez 5')
else:
  print('liczba nie jest jednocześnie parzysta, mniejsza bądź równa 100 i nie dzieli się przez 5')
x jest parzyste, mniejsze lub równe 100 i nie dzieli się przez 5
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060