Pierwszy_projekt

To jest moj pierwszy projekt.

Last updated: April 14th, 20202020-04-14Project preview
In [1]:
for i in range(0, 10):
  print(i)

## 0
## 1
## 2
## 3
## 4
## 5
## 6
## 7
## 8
## 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In [2]:
def main():
  print("Podaj liczbę ocen, które będą wchodzić w skład średniej")
  liczba_ocen = int(input())
  suma = 0
  
  for i in range(1, liczba_ocen+1):
    print("Podaj ocenę " + str(i))
    ocena = float(input())
    suma += ocena
  
  print("Suma ocen to " + str(suma))
  print("średnia ocen to " + str(suma/liczba_ocen))
  
if __name__ == "__main__":
  main()
Podaj liczbę ocen, które będą wchodzić w skład średniej
Podaj ocenę 1
Podaj ocenę 2
Podaj ocenę 3
Podaj ocenę 4
Podaj ocenę 5
Suma ocen to 21.0
średnia ocen to 4.2
In [ ]:
# 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060