Praca Domowa #1 I #2

Last updated: March 29th, 20202020-03-29Project preview
In [1]:
print('To są oceny ze średniej. PRACA DOMOWA#1')
To są oceny ze średniej. PRACA DOMOWA#1
In [2]:
ocena_ze_studiow_1 = 4 
ocena_ze_studiow_2 = 3
ocena_ze_studiow_3 = 2.5
ocena_ze_studiow_4 = 5.5
ocena_ze_studiow_5 = 6
In [3]:
ocena_ze_studiow_1 + ocena_ze_studiow_2 + ocena_ze_studiow_3 + ocena_ze_studiow_4 + ocena_ze_studiow_5
liczba_ocen = 5
(ocena_ze_studiow_1 + ocena_ze_studiow_2 + ocena_ze_studiow_3 + ocena_ze_studiow_4 + ocena_ze_studiow_5) / liczba_ocen
srednia = (ocena_ze_studiow_1 + ocena_ze_studiow_2 + ocena_ze_studiow_3 + ocena_ze_studiow_4 + ocena_ze_studiow_5) / liczba_ocen
In [4]:
srednia
Out[4]:
4.2

Markdown został stworzony w celu jak najbardziej uproszczonego tworzenia i formatowania tekstu.

In [5]:
print('Jest liczba którą można edytować.')
x = 1
Jest liczba którą można edytować.
In [6]:
if x > 10: 
  print("x jest wiekszy od 10")
else:
  print('x nie jest wiekszy od 10') 
if x == 0:
  print('x to zero')
elif x > 0:
  print('x jest dodatni') 
else:
  print('x jest ujemne')
if x % 3 == 0: 
  print("x dzieli sie przez 3")
else:
  print('x nie dzieli sie przez 3')
if x % 3 == 0 and x % 7 == 0:
  print('x jest podzielny przez 3 i 7')
else:
  print('x nie jest podzielne przez 3 i 7')
if x % 2 == 0 and x <= 100: 
  print('liczba jest parzysta i jest mniejsza bądź równa 100')
else:
  print('liczba jest nieparzysta i nie jest mniejsza bądź równa 100')
if x % 5 == 0:
  print('x jest podzielny przez 5')
else:
  print('x nie jest podzielny przez 5')
x nie jest wiekszy od 10
x jest dodatni
x nie dzieli sie przez 3
x nie jest podzielne przez 3 i 7
liczba jest nieparzysta i nie jest mniejsza bądź równa 100
x nie jest podzielny przez 5
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060