Zadanie4

Last updated: April 14th, 20202020-04-14Project preview
In [1]:
f = open('pacjenci.txt')
plik = f.read().splitlines()
In [2]:
for tresc_pytania in plik:
  print(tresc_pytania)
1. Jakość leczenia pacjentów onkologicznych ulega stałej poprawie
2. Wsparcie psychologiczne pacjentów jest coraz bardziej doceniane przez lekarzy
3. Aktywność fizyczna i reguły żywienione odgrywają coraz większą rolę w procesie leczenia
4. Nauka dąży do coraz rzadszego stosowania leczenia wielomodalnego
5. Onkologia coraz więcej uwagi skupia na psychoneuroimmunologii
In [3]:
lista_na_odp = []
In [4]:
def zadaj_pytania(tresc_pytania):
  for tresc_pytania in plik:
    print(tresc_pytania)
    ocena = input('1 - zdecydowanie się nie zgadzam' '\n' '2 - raczej zgadzam się' '\n' '3 - nie mam zdania' '\n' '4 - raczej się zgadzam' '\n' '5 - zdecydowanie się zgadzam' '\n' 'wpisz ocenę')
    lista_na_odp.append(int(ocena))
  print('Twój wynik to:')  
  print(sum(lista_na_odp))
  if sum(lista_na_odp) == 25:
    print('Wysoki zakres wiedzy z podstaw onkologii')
  elif sum(lista_na_odp) < 25 and sum(lista_na_odp) > 15:
    print('Wystarczający zakres wiedzy z zakresy onkologii')
  elif sum(lista_na_odp) < 15:
    print('Braki merytoryczne z zakresu procesu leczenia i jakości życia')
  else:
    print('Unikaj dalszego czytania Jerzego Zięby na rzecz literatury medycznej')
In [5]:
zadaj_pytania(tresc_pytania)
1. Jakość leczenia pacjentów onkologicznych ulega stałej poprawie
2. Wsparcie psychologiczne pacjentów jest coraz bardziej doceniane przez lekarzy
3. Aktywność fizyczna i reguły żywienione odgrywają coraz większą rolę w procesie leczenia
4. Nauka dąży do coraz rzadszego stosowania leczenia wielomodalnego
5. Onkologia coraz więcej uwagi skupia na psychoneuroimmunologii
Twój wynik to:
25
Wysoki zakres wiedzy z podstaw onkologii
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060