Afdf

Last updated: November 7th, 20202020-11-07Project preview
In [3]:
import math
In [11]:
a = float(input("Colonies Number:"))
d = float(input("Diameter of Petri dish:"))
t = int(input("Time of collection:"))
In [12]:
def radious():
	"""obliczenie r dla obliczen dlaej"""
	return d * 0.5
r = radious()
In [13]:
def dish_surface():
	"""obliczenie powierzchni pytki"""
	return (math.pi)*(r**2)
b = dish_surface()
In [18]:
def num_counting(): # obliczenie zgodnie z tym wzorem z pracy mgisterskiej
	"""obliczenie liczby kolonii"""
	return (((a/b)/(5/t))*1000) #czy razy 100 musi byc,czy nie?
In [15]:
radious()
Out[15]:
4.5
In [16]:
dish_surface()
Out[16]:
63.61725123519331
In [19]:
num_counting()#wynik obliczen
Out[19]:
282.9421210522584
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060