Homework

Last updated: June 14th, 20202020-06-14Project preview

Zadanie 2.1

Trochę zwykłego tukstu tu zostawię bez zmian ;)

Fajnie - chyba to samo co B styl w Wordzie

pogr.tekstu_inny sposób - dodanie tekstu za pomocy kursywu

kombo-bombo - a tu kombo

Max poigrubienie

2 stopień poigrubienie

Lista języków tu się tworzy

 1. Python
 2. Java
 3. C#
 4. C++
 5. Ruby

jeszcze stwożę tabelę

kom 1 kom 2 kom 3
a b c
4 5 3
In [84]:
x=28 #liczba do edycji
In [91]:
if x <= 10: #Zadanie 2.2
  print("X is less than 10")
else:
  print("X is more than 10")
X is more than 10
In [92]:
if x <0: #Zadanie 2.3
  print("X is negative "+"and variable x eql "+str(x))
elif x > 0:
  print("X is positive "+"and variable x eql "+str(x))
elif x == 0:
  print("X is eql 0 "+"and variable x eql "+str(x))
else:
  print("Error") 
X is positive and variable x eql 28
In [93]:
if x % 3 == 0:  #Zadanie 2.4
  print("the var. " + str(x) + " could be divided by 3")
else:
  print("the var. " + str(x) + " could not be divided by 3")
the var. 28 could not be divided by 3
In [94]:
if x % 3 == 0 and x % 7==0:  #Zadanie 2.5
  print("the var. " + str(x) + " could be divided by 3 and either by 7")
else:
  print("Error")  
Error
In [95]:
if x % 3 == 0 and x <= 100 and x % 5 != 0:  #Zadanie 2.6
  print("the var. " + str(x) + " is pare, eql 100 and could not be divided by 5")
else:
  print("Error")
Error
In [96]:
if type(x) == float:   #Zadanie 2.7
  print("Hello var. X eql. " + str(x) + " and is float")
elif type(x) == int:
  print("Hello var. X eql. " + str(x) + " and is int")
Hello var. X eql. 28 and is int
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060