Homework 4

Last updated: June 14th, 20202020-06-14Project preview
In [20]:
def VAT_calc(price): #funkja obliczenie czen na auto już z VAT
  if price > 500000:
    return price+(price*0.23) #procent VAT wymyślony z głowy :)
    print("the brutto price of your choose car is "+ str(price) + " zł")
  elif price < 500000:
    return price+(price*0.14)
    print("the brutto price of your choose car is "+ str(price) + " zł")
  else:
    print("Error")
  return price   
In [21]:
def search(n):  #funkcja poszukiwanie modelu auta po katalogach(ilość i rozmiar katalogów wymyślony przeze mnie, ale może być i w kilka set punktów)
  if n in mitsubishi:
    print("the search result is"+str(n)+"with the price in cataloge mitsubishi")
  elif n in nissan:
    print("the search result is"+str(n)+"with the price in cataloge nissan")
  elif n in tesla:
    print("the search result is"+str(n)+"with the price in cataloge tesla")
  else:
    print("Error")
  return n  
In [22]:
a=open("Mitsubishi.txt") #reading pierwszej listy
mitsubishi=a.read().splitlines()
In [23]:
print(mitsubishi)
['Mitsubishi Eclipse II(30000 zł) ', 'Mitsubishi Eclipse III(40000 zł)', 'Mitsubishi Lancer Evolution VIII(60000 zł)', 'Mitsubishi Sigma (25000 zł)']
In [24]:
b=open("Nissan.txt") #reading drugiej listy
nissan=b.read().splitlines()
In [25]:
print(nissan)
['Nissan Leaf (157000 zł)', 'Nissan GTR (650000 zł)', 'Nissan 350Z (120000 zł)', 'Nissan 370Z (150000 zł)', 'Nissan Skyline (70000 zł)']
In [26]:
c=open("Tesla.txt") #reading trzeciej listy
tesla=c.read().splitlines()
In [27]:
print(tesla)
['Tesla Model 3 (295000 zł)', 'Tesla Model S (654000 zł)', 'Tesla Model Y (214000 zł)', 'Tesla Model X (660000 zł)', 'Tesla Cybertruck (145000 zł)', 'Tesla Roadster (720000 zł)']
In [28]:
n= str(input("what car would you found:")) #zapyt na model auta i aktywacja funkcji
search(n)
the search result isTesla Model S (654000 zł)with the price in cataloge tesla
Out[28]:
'Tesla Model S (654000 zł)'
In [29]:
price=float(input("Enter the price:")) #zapyt na cenę i aktywacja fukcji 
VAT_calc(price) 
Out[29]:
804420.0
In [30]:
f=VAT_calc(price) #zadanie znaczenia operatoru return z funkcji w zmianą
In [33]:
if f >= 80000: #indykator dla ceny
  print("The price with VAT eql. "+str(f)+" and is high for me")
elif f <= 80000 or f >= 40000:
  print("The price with VAT eql. "+str(f)+" and is normal for me")
elif f <= 40000:
  print("The price with VAT eql. "+str(f)+" and suits for me")
The price with VAT eql. 804420.0 and is high for me
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060