Prace_domowe_fakultet

prace domowe z fakultetu z podstaw programowania

Last updated: April 12th, 20202020-04-12Project preview
In [1]:
print('kalkulator sredniej ocen')
kalkulator sredniej ocen
In [2]:
biologia = 3
matematyka = 4
polski = 3
angielski = 2
francuski = 4.5
historia = 5
plastyka = 6
wychowanie_fizyczne = 3
geografia = 3.5
fizyka = 2.5
chemia = 2
In [3]:
suma = chemia + biologia + matematyka + polski + angielski + francuski + historia + plastyka + wychowanie_fizyczne + geografia + fizyka
In [4]:
print (suma)
38.5
In [5]:
srednia = suma / 11
In [6]:
print ( srednia )
3.5
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060