Zadania

Last updated: April 14th, 20202020-04-14Project preview
In [4]:
#Zadanie 1 : oblicz średnią arytmetyczną 
In [8]:
#Średnia arytmetyczna z ocen 
a = 6
b = 4.5
c = 6
d = 5
e = 3.5
f= 3.5
print ("Średnia wynosi:", (a+b+c+d+e+f)/6)
Średnia wynosi: 4.75
In [ ]:
 
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060