Zadanie 4 Po Poprawce

Last updated: March 31st, 20202020-03-31Project preview
In [1]:
f = open('pytania.txt')
plik = f.read().splitlines()
In [2]:
for tresc_pytania in plik:
  print(tresc_pytania)
1. Gumed daje wiele możliwości
2. Przez studia wiele się nauczyłam/em
3. Bardzo lubię swoich wykładowców
4. Najlepszy czas w życiu to czas spędzony na uczelni
5. Po skończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej bardzo będę za nią tęsknić
In [3]:
lista_na_odp = []
In [4]:
def zadaj_pytania(tresc_pytania):
  for tresc_pytania in plik:
    print(tresc_pytania)
    ocena = input('1 - zdecydowanie się nie zgadzam' '\n' '2 - raczej zgadzam się' '\n' '3 - nie mam zdania' '\n' '4 - raczej się zgadzam' '\n' '5 - zdecydowanie się zgadzam' '\n' 'wpisz ocenę')
    lista_na_odp.append(int(ocena))
  print('Twój wynik to:')  
  print(sum(lista_na_odp))
  if sum(lista_na_odp) == 25:
    print('kochasz gumed')
  elif sum(lista_na_odp) < 25 and sum(lista_na_odp) > 15:
    print('lubisz gumed')
  elif sum(lista_na_odp) < 15:
    print('nie lubisz gumedu')
  else:
    print('UCIEKAJ')
In [5]:
zadaj_pytania(tresc_pytania)
1. Gumed daje wiele możliwości
2. Przez studia wiele się nauczyłam/em
3. Bardzo lubię swoich wykładowców
4. Najlepszy czas w życiu to czas spędzony na uczelni
5. Po skończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej bardzo będę za nią tęsknić
Twój wynik to:
23
lubisz gumed
Notebooks AI
Notebooks AI Profile20060